Kurser i Sollentuna

Risk 1

Kursen handlar om risker i trafiken och hur en förare kan undvika alla risker och köra på ett säkert och korrekt sätt. Kursen är 3 timmar lång exklusive rast. Vi bjuder på kaffe och fika. Vi håller kursen med hjälp av en PowerPoint och det kommer vara diskussioner samt grupparbeten. Vid kursstart ska ni uppvisa legitimation och det är viktigt att komma i tid.

Introduktionsutbildning

Kursen kostar 290 kr och den är 3 timmar lång exklusive rast. Det kommer bjudas på kaffe och fika. Både handledaren och eleven kan gå kursen vid samma tillfälle eller separata tillfällen. Kursen handlar om trafikregler, tips samt planering inför privat övningskörning. Vid kursstart ska ni uppvisa legitimation och det är viktigt att komma i tid.

A19-7 Varning för djur, VILDSVIN

Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen. Andra symboler kan förekomma på märket.