Teori

Teori

Våra elever har möjlighet att plugga körkortsteori hemma med hjälp av vår digitala plattform, där finns det en digital bok, teorifrågor, tips på körlektioner och teoritest som hos trafikverket.
Vi rekommenderar våra elever att använda vår plattform för då kan vi följa upp och hjälpa eleverna på ett bättre sätt. Den plattformen innehåller de senaste uppdaterade frågorna.
När eleven blir godkänd på slut testerna kan vi även hjälpa till med att boka teoriprovet.
vi rekommenderar starkt att eleven börja tidigt med att läsa teori parallellt med körning.
Vi har studiematerial både på Svenska och Engelska.

A10. Varning för slirig väg

Märket anger att vägen kan vara slirig. Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.